Over GRIP

“Hier worden vastgelopen processen vlotgetrokken.”


Welkom op de website van Gripcoaching.

Je bent op zoek naar een coach. En daarom ben je op deze site beland. Dat verdient een compliment! Het betekent dat je al bent begonnen om oplossingen te zoeken voor dingen waar je tegen aan loopt.
Je hebt in je leven bepaalde strategieën ontworpen om het leven leefbaar te maken. Jouw ervaringen en omgevingsfactoren hebben een rol gespeeld bij de patronen die daarbij zijn ontstaan. Later in je leven kunnen deze patronen verhinderend zijn tijdens het werk, maar ook in je privé leven.
Gripcoaching helpt je om deze patronen op te sporen, te herkennen en te veranderen.

Gripcoaching biedt

– individuele coaching en begeleiding op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en werkgerelateerde spanningen. (Een specialisme ligt op het gebied van faalangst: Een specifiek denkpatroon is die van angst om te falen… lees meer…)
– voor teams mogelijkheid tot teamcoaching, trainingen en intervisie.

Aanpak

Als coach geef ik je  ruim de gelegenheid om je verhaal te doen tijdens een intakegesprek. Vervolgens begeleid ik je om je werkpunt in kaart te brengen en je leervraag te formuleren.

Samen bepalen we of we wederzijds voldoende “klik” ervaren om samen te werken. N.a.v. je leervraag zetten we een passend traject in, waarvan de duur afhankelijk is van je ontwikkeling. En jij bent degene die bepaalt of de richting van ontwikkeling de juiste is.
Klik hier… voor de ervaringen van cliënten.

De coach
Mijn naam is Don Voogt. Ik ben 60 jaar en beleef naar hartenlust het leven als partner en vader.
Ruime ervaring op het gebied van onderwijs en theater heeft een groot deel van mijn persoonlijke ontwikkeling bepaald.
In mijn spirituele groei heb ik veel geleerd over het mens-zijn en welke waarden voor mij daarbij belangrijk zijn.
In mijn werk en mijn ontmoetingen met mensen ontdekte ik mijn passie voor werkelijk contact en voor de vreugde die mensen halen uit groei en ontwikkeling. In iedereen zit de kracht om verder te komen. Maar niet iedereen kan die kracht zomaar inzetten. En daarom heb ik Gripcoaching in het leven geroepen.

“Waar het om gaat is: goed zijn voor jezelf.”


Visie

In het opgroeien kiest elk mens al heel jong een strategie om het overweldigende, vaak bedreigende leven het hoofd te bieden. De gekozen strategieën hebben ons als klein kind veiligheid geboden. Daarom hebben we de bijbehorende denk- en gedragspatronen zo in onszelf laten wortelen, dat die patronen bepalen hoe we op de wereld om ons heen reageren. Zolang onze patronen passen in de wereld om ons heen, is iedereen gelukkig. Wanneer onze manier van denken en doen op gespannen voet komt te staan met onze omgeving, komen gevoelens van ongemak (boosheid, angst, verdriet) naar boven.
Missie
Dit is waar Gripcoaching voor gaat: om te begrijpen waar ons ongemak vandaan komt, is het zaak om inzicht te krijgen in onze eigen patronen en onze zelfgekozen strategieën. Om de gevoelens van ongemak om te buigen naar blijheid, is het zaak om grip te krijgen op onze eigen mogelijkheden om dat te bereiken.

facebook+picto